Αγαπητοί χρήστες και επισκέπτες της ιστοσελίδας. Το Hellas24.gr, για λόγους ανωτέρας βίας, αναστέλλει επ'αόριστον την λειτουργία του.

Ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα άψογη συνεργασία μας και για την κατανοησή σας.